Támogatások
Támogatások / A gyermeket nevelő szülő egyéb ellátásai

A gyermeket nevelő szülő egyéb ellátásai

Óvodáztatási támogatás

2015.07.17.

2015. szeptember 1-jétől óvodáztatási támogatásra való jogosultságot nem lehet megállapítani!

A települési önkormányzat jegyzője a jelzett időpontig az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke

  • tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és
  • legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetének

  • az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában,
  • a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia.

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

Gyorslinkek